YMCA bureau Noord Oost

Coaching voor leiding en vrijwilligers

Als leiding of vrijwilliger wil je graag dat de groep waaraan je leiding geeft lekker loopt, maar soms zijn er situaties waarin dat niet het geval is. In die situaties wil je graag dat er iets verandert. Maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Door middel van een coachtraject helpen de professionele coaches van de YMCA jullie graag om verandering tot stand te brengen.

Het coachtraject bestaat uit drie bijeenkomsten van een uur. Bij voorkeur wordt de bijeenkomst gekoppeld aan een (leiding) vergadering.

In de eerst bijeenkomst bespreken we de situatie en kijken we naar hoe op dit moment met de situatie wordt omgegaan. We kijken wat er goed en minder goed gaat en wat we precies graag willen veranderen.

In de tweede bijeenkomst bespreken we wat we anders kunnen gaan doen in deze situatie en maken afspraken om dat in de tussenliggende tijd ook te gaan proberen. We letten daarbij op hoe we elkaar kunnen helpen en hoe we gebruik kunnen maken van elkaars sterke kanten.

In de derde bijeenkomst bespreken we hoe het gegaan is. Wat ging er goed? Hoe kunnen we dat gebruiken om de situatie nog beter onder de knie te krijgen? We maken opnieuw afspraken.

Voor meer informatie en aanvragen, stuur een mail naar: Froukje Meijer