YMCA bureau Noord Oost

Nalaten aan YMCA Jeugdwerk.

Het opnemen van YMCA Nederland in een testament is een steeds gangbaarder vorm van steun aan ons werk. Een hartverwarmend gebaar waarmee u ook na uw leven veel voor opgroeiende kinderen kunt betekenen. Met de YMCA in uw testament geeft u ons werk een geweldige steun in de rug. Elk bedrag, groot of klein, is waardevol.
U kunt op drie manieren aan de YMCA nalaten:

De YMCA als legataris
U laat een bepaald goed of geldbedrag na aan de YMCA.

De YMCA als mede-erfgenaam
U benoemt de YMCA als één van uw erfgenamen. U bepaalt zelf hoe u de nalatenschap onder de erfgenamen verdeelt.

De YMCA als enig erfgenaam
Uw volledige nalatenschap gaat naar de YMCA.

De belasting krijgt niets
Wie erft, moet erfbelasting betalen. Maar dat geldt niet voor de YMCA! De YMCA is namelijk een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat wij geen erfbelasting hoeven te betalen. Iedere cent van uw schenking komt dus goed terecht.

U regelt het bij de notaris
Voor het opmaken van een testament heeft u een notaris nodig. De notaris kan u alles vertellen over de verschillende mogelijkheden. En wat in uw situatie het beste is. Eigenlijk is een testament opmaken altijd belangrijk. Doet u dat niet, dan bepaalt de wet namelijk wat er met uw nalatenschap gebeurt. Zonder testament komt uw familie als eerste in aanmerking voor uw nalatenschap. Heeft u geen bloedverwanten (meer), dan krijgt de staat uw bezittingen. Laat u een testament opmaken, dan bepaalt u zèlf wat er gebeurt. U legt er uw persoonlijke wensen, zoals nalaten aan YMCA, wettelijk mee vast. En verandert u van gedachten, dan kunt u uw testament altijd wijzigen.

Een testament opmaken: zo eenvoudig is dat
Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris uw wensen. De notaris informeert u over de mogelijkheden en kosten. Daarna stelt de notaris een ontwerptekst voor u op. Deze ontvangt u per post, samen met een toelichting. Bij een volgende afspraak kunt u de tekst samen doornemen. Is alles naar wens, dan kunt u het testament ondertekenen.

Een notaris bij u in de buurt
Een afspraak met een notaris is zo gemaakt. Klik hier voor een notaris bij u in de buurt of bel met de Notarislijn op 0900 346 93 93 (€ 0,80 cpm).
Tip: in het notariaat gelden geen vaste tarieven, vraag daarom vooraf om een offerte.