YMCA bureau Noord Oost

Met een donatie kunt u het werk van YMCA Jeugdwerk steunen.

Eenmalige gift
U kunt het werk van YMCA Jeugdwerk ondersteunen door een éénmalige gift over te maken op bankrekening           NL83 RABO 0130 365 203 ten name van YMCA te Zwolle.

Gedenkgift
U kunt een gedenkgift overmaken van geld dat u heeft gekregen ter gelegenheid van een bijzondere gelegenheid. Bijvoorbeeld een verjaardag, een jubileum of een huwelijk. U kunt ook namens een jarige of een jubilaris geld overmaken aan YMCA Jeugdwerk.

Periodieke overboeking of machtiging
Wilt u YMCA Jeugdwerk structureel ondersteunen? Maak dan gebruik van een periodieke overboeking via uw bank. Natuurlijk kunt u ons ook machtigen automatisch een bedrag van uw rekening af te schrijven. Stuurt u in dat geval een e-mail naar Froukje Meijer, zij stuurt u dan een machtigingsformulier toe. Dit is makkelijk, veilig en snel. Met slechts een kleine periodieke bijdrage maakt u verschil. Want jongeren kunnen daarmee een beroep doen op de activiteiten van YMCA Jeugdwerk die plaats vinden in bijna 250 verschillende plaatsen in Nederland. Activiteiten die begeleid worden door ongeveer 2500 vrijwilligers die de jongeren een veilige plek bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen, samen kunnen lachen, samen verantwoordelijkheid leren dragen, maar bovenal zichzelf mogen zijn! Met u bijdrage maakt u het mogelijk deze activiteiten te organiseren en de vrijwilligers op te leiden en te begeleiden.